Mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena

Opiskelijan oppimisprosessin tukemiseksi

Archive for maaliskuu 2009

Opettajien kokemuksia

Posted by mottu : 31.03.2009

Opettajat kertovat kokemuksiaan mobiilituutoroinnista.

Pilotointisuunnitelma on alustavalla kommenttikierroksella projektiryhmällä. Pilotointisuunnitelma käsitellään sykysyn workshopissa (7.9.). Pilotointiin on määritelty pilotoitavat ryhmät. Mobiilisovelluksen (Movel) koulutukset opettajille pidetään 26.8.2009 ja 2.9.2009.

Pilotointi käynnistyy sovelluskoulutusten jälkeen syksyllä 2009.

Mainokset

Posted in Opettajien kokemuksia | 31 Comments »

Opiskelijoiden kokemuksia

Posted by mottu : 31.03.2009

Projektiin osallistuvat opiskelijat voivat kirjoittaa kokemuksiaan mobiilituutoroinnista.

Kirjoita kokemuksia esim. seuraavista asioista

  • mobiilituutoroinnin tarpeellisuus
  • mobiilituutoroinnin hyödystä opiskeluun
  • mobiilituutoroinnin lisäarvosta oppimisprosessin ohjaukseen
  • mobiiliohjelman käytettävyys
  • kyselyiden hyödyllisyys
  • kehittämisideat
  • muu palaute
  • anna lopuksi ryhmätunnuksesi.

Posted in Opiskelijoiden kokemuksia | 1 Comment »

Määritelmät: tuutorointi ja mobiiliteknologia

Posted by mottu : 27.03.2009

Projektin Workshopissa 30.3.2009 määriteltiin Mottu-projektille yhteisesti käsitteet tuutorointi ja mobiiliteknologia seuraavasti:

Tuutorointi

Tavoite
Tavoitteena on tukea opiskelijan opintopolkua, yhteisöllisyyttä sekä opiskelijan henkilökohtaista ja ammatillista kasvua. Tuetaan myös opis­kelijan vahvuuksien ja oppimisvalmiuksien kehittymistä.

Lue lisää…

Posted in Projektiryhmän workshopit | Leave a Comment »

Mitä tarkoitetaan mobiiliteknologialla?

Posted by mottu : 18.03.2009

Mitä tarkoitetaan mobiiliteknologialla?

• puhelinlaite, sen kautta tai välityksellä tapahtuvaa toimintaa

• nopea verkkoyhteys

• riittävä ohjelmisto, tekniikka ja muistikapasiteetti

• webselaimen käyttö, selaaminen, moodle, connect pro (mobiililuennot)


Lue lisää…

Posted in Projektiryhmän workshopit | Leave a Comment »

Connet Pro -palaveri

Posted by mottu : 18.03.2009

Projektipalaverissa määrittelimme tuutoroinnin – käsitettä ja rajasimme sen tässä projektissa käsittelemään sitä opiskelijan lähellä toimivan opettajan toteuttamaan tuutorointia. Ja ohjaus- käsite tarkoittaa enemmän ammattihenkilöiden kuten opojen, opintopsykologien toteuttamaa ohjausta.

Lue lisää…

Posted in Projektiryhmän workshopit | Leave a Comment »

Aloituspalaveri

Posted by mottu : 18.03.2009

Projektiryhmäläisten tehtävänä on tutustua kirjallisuuteen ja määritellä mitä tuutorointi on, millaisia tuutoroinnin malleja on ja millaisn toimenpiten ja tehävinkuvin opintojen ohjausta toteutetaan opiskelijan opintojen opintopolun eri vaiheessa. Lisäksi projketiryhmäläiset selvittävät oman organisaation että yksikön tämänhetkistä tuutorointimallia ja millaiset resurssit tuutorointiin opettajilla on. Seuraavaan workshopiin työryhmäläiset tuovat löydökset.

Tällä hetkellä meillä on meneillään projektiryhmässä tuutorointi- että mobiiliteknologia- käsitteiden määrittelyä. Samoin yrityksen kilpailuttaminen on parhaillaan menossa.

Posted in Projektiryhmän workshopit | Leave a Comment »

ACPpalaveri 9.3.2009

Posted by mottu : 09.03.2009

ACP-palaverissa (9.3.2009) keskusteltiin tuutoroinnista ja mobiiliteknologiasta.

Mottu-projektissa tuutoroinnilla tarkoitetaan mm.:
– tiedottamista, neuvontaa
– opiskelijan oppimisprosessin tukemista
– itseohjautuvuuden tukemista, ohjaamista
– itseohjautuvuuden kehittymistä
– yhteisöllisyyteen kasvua
– oppimisen ohjausta
– opiskelijan ammatillisen kasvun tukemista
– suunnitelmallista, joustavaa substanssiin liittyvää ohjausta
– opettaja- ja opiskelijatuutorointia (vertaisohjaus).

Mottu-projektissa mobiiliteknologialla tarkoitetaan mm.:
– internet, kännykkä
– kulkee mukana, palvelut mobiilisti
– netti kännykän kautta
– sovelluksen oltava käytettävissä kevyemmilläkin puhelimilla
– puhelinkonferenssi?
– nauhoittaminen
– ei-tukevia /tukevia
– tulevaisuuteen suuntaava
– ilmoittautumiset, kuittaukset, suoritusoppaat, tentteihin ilmoittautuminen.

Tuutoroinnin ja mobiiliteknologian käsitteiden tarkentuminen jatkuu projektin workshopissa 30.3.2009.

Posted in Projektiryhmän workshopit | Leave a Comment »

1. workshop

Posted by mottu : 02.03.2009

Workshopissa (30.3.2009) työstettiin projektille yhteiset määritelmät (tuutorointi ja mobiiliteknologia). Käytiin keskustelua kysymyksestä ”Mitkä ovat opiskelijan opintopolun eri vaiheessa ns. kriittisiä kohtia jotka vaatisivat opettajatuutoroilta enemmän ohjausta.” Kukin jäsen oli jäsentänyt koulutusohjelmansa näkökulmasta opiskelijan opiskeluaikaa esim. aikajanana, vuosikellona tai oppimisprosessina. Käytiin läpi myös aiheita: ”Miten ns. tippuja tulisi huomioida ohjausprosessissa, millaisia keinoja?”. sekä ”Mitä kaikkea voisi toteuttaa mobiiliohjauksen keinoin, lisänä normaaliin ohjaukseen?”

Projektiin osallistuva Mobiletools oli workshopissa myös edustettuna.

Seuraava projektin workshop on 18.5.2009.

Mottu-blogissa on Workshopeista oma aihe ”Projektiryhmän workshopit”. Sinne on kirjattu mm. projektin yhteiset määritelmät Tuutorointi ja Mobiiliteknologia.

Posted in Projektiryhmän workshopit | Leave a Comment »