Mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena

Opiskelijan oppimisprosessin tukemiseksi

AMAS09

Posted by Pentti Ojajärvi : 31.01.2010

AMAS09–ryhmän kokemukset mTuutori-sovelluksen käytöstä.

Klikkaa Jätä kommentti ja kirjoita omat mielipiteesi
Mainokset

Posted in Opiskelijoiden kokemuksia | 2 Comments »

10.12.2009 workshop

Posted by mottu : 15.12.2009

Vuoden viimeisessä workshopissa teimme yhteenvetoa mobiilisovelluksen käytettävyydestä ja saaduista pilotointikokemuksista. Ja näiden pohjalta jokainen opettaja laatii omaa ryhmää ajatellen oman selkeän pilotointisuunnitelman, jossa kuvaa mitä tulee 1.1.2010-31.1.2010 tekemään tuutorointiin liittyen suhteessa opiskelijaryhmän opetussuunnitelmaan.

Sovimme myös jotta saamme kerättyä kokemuksia opiskelijoilta, saamme opiskelijat sitoutumaan projketin pilotointiin, että he saavat joko yhden opintopisteen tai he voivat valita vaihtoehtoisen suoritustavan opintoihinsa. Jotta opiskelija saa opintopisteen tulee hänen vastata opettajien lähettämiin kysymyksiin ja kirjoittaa tänne blogiin omista kokemuksista.

Mennyt vuosi on ollut hyvin työn täyteinen, mutta hyvin antoisa ja minulla projektipäälikkönä on erittäin hyvä työryhmä. Myös yhteistyö Mobiletoolsin kanssa on toiminut erinomaisesti. Olemme saaneet heti palautteen pohjalta muutoksia sovelluksiin eli ääntämme, tarpeitamme on kuultu ja tekninen puoli toimii nyt hyvin.

Anna-Leena

Posted in Projektiryhmän workshopit | 4 Comments »

KUO8ST

Posted by Pentti Ojajärvi : 09.12.2009

KUO8ST-ryhmän kokemukset mTuutori-sovelluksen käytöstä.
 
 Klikkaa Jätä kommentti ja kirjoita omat mielipiteesi
 
 
 

 

Posted in Opiskelijoiden kokemuksia | 3 Comments »

KUS8ST

Posted by Pentti Ojajärvi : 09.12.2009

KUS8ST-ryhmän kokemukset mTuutori-sovelluksen käytöstä.

Klikkaa Jätä kommentti ja kirjoita omat mielipiteesi

Posted in Opiskelijoiden kokemuksia | 2 Comments »

Pilotoinnin aloitus

Posted by mottu : 07.12.2009

Anna-Leena:

Mobiilisovelluksen pilotointi aloitettiin Savonia amk:n ja Pkamk:n opiskelijoiden ohjauksessa viikolla 47 ja pilotointi loppuu lokakuun lopussa 2010. Opettajat kouluttivat opiskelijat mobiilisovelluksen käyttöön ja tekivät omaa tuutorointiryhmää varten pilotointisuunnitelman eli vastaavat kysymyksiin milloin, miten ja miksi.

Opettajat myös kartoittivat opiskelijoiden kännykkäkanna mikä ohjaa opettajia sovelluksen käytössä.

Ohjauksellisia että teknisiä kokemuksia opiskelijoiden kuin opettajien taholta tullaan kirjoittamaan tänne blogiin.

Posted in Opettajien kokemuksia | 6 Comments »

BCNS08

Posted by sannakoo : 07.12.2009

BCNS08-ryhmän kokemukset mTuutori-sovelluksen käytöstä.

Klikkaa Jätä kommentti ja kirjoita omat mielipiteesi

Posted in Opiskelijoiden kokemuksia | 4 Comments »

Opettajan mTuutori-näkymä Googlessa

Posted by Pentti Ojajärvi : 04.11.2009

Liitetiedostona pdf-tiedosto, jossa on lyhyesti selitetty mTuutorin opettajanäkymä Googlessa.

Posted in ISOT 2009 | Leave a Comment »

ISOT, 4. – 5.11.2009, Kajaani

Posted by maaritignatius : 03.11.2009

Mottu ISOTissa, Oppimispedagogioita verkossa -teemassa. Keskiviikkona 4.11., klo 15.00 – 15.30:

>> Hanke-esittely Lue lisää (pdf)… by Maarit Ignatius

>> mTuutori-sovellus opiskelijanäkymässä Lue lisää (pdf)… by Kalevi Kolehmainen & Sami Lahti

ISOT-sivuille tästä

Posted in ISOT 2009 | Leave a Comment »

7.9 workshop

Posted by mottu : 18.09.2009

Anna-Leena:

Workshopissa suuren ajan vei keskustelut siitä kuinka mobiilisovellus toimi, mitä kokemuksia pilotoivilla opettajilla on sovelluksesta ja mitä kehitettäviä toiveita yritykselle päin pitäisi viedä. Lisäksi työstimme ryhmissä valmiiksi opettajien avuksia ihan konkrettisia kysymyksiä niin ettei opettajien tarvitse jokaisen keksiä pyörää.  Jaoimme opiskelupolun, aloitusvaiheeseen, keskivaiheeseen ja loppuvaiheeseen ja näiden kokonaisuuksien sisällä mietimme kysymyksiä mm. motivaatioon, ryhmäytymiseen, tiedottamiseen, oppimisprosessin tukemiseen, työelämä valmiuksiin, sosiaalisiin taitoihin.

Maarit oli tehnyt ansiokkaasti pilotointisuunnitelman, joka yhdessä käytiin läpi ja johon joakisen tulee sitoutua. Pilotointisuunnitelmassa päivitettiin pilotoivat ryhmät sekä korkestettiin aikataulua sekä opiskelijoiden kouluttamista ko. sovelluksen käyttöön. Myös opettajien että opiskelijoiden tulee kirjoittaa kokemuksia pilotoinnista blogiin.

Workshopin jälkeen jokainen harjoittelee sovellusta. Sovellukset on nyt saatu integroiduksi molempien ammattikorkekoulujen testi-moodleen, jota käytetään tässä alkuvaiheessa ennekuin sovellus siirrettään tuotantomoodleen. Mobiilisovellus sai workshopissa nimekseen mTuutori.

Posted in Projektiryhmän workshopit | Leave a Comment »

BCNS09

Posted by Pentti Ojajärvi : 17.09.2009

BCNS09-ryhmän kokemukset mTuutori-sovelluksen käytöstä.

Klikkaa Jätä kommentti ja kirjoita omat mielipiteesi

Posted in Opiskelijoiden kokemuksia | 8 Comments »