Mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena

Opiskelijan oppimisprosessin tukemiseksi

Archive for tammikuu 2011

Kevät 2011- projektin loppuvaihe

Posted by mottu : 05.01.2011

Mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena – projektin loppuvaihe alkaa (projekti loppuu 6/11)!  Keväällä 2011  jalkautetaan mTuutoria ammattikorkeakoulun eri yksiköiden henkilökunnan käyttöön. Pilotoivat opettajat kouluttavat opettajia ja muuta henkilökuntaa mTuutorin käyttöön ja näin he saavat yhden uuden välineen opiskelijan ohjaukseen. Näin saadaan annettua ohjausta opiskelijoille systemaattisemmin ja useammin. Ohjaus tulee kuitenkin suunnitella tarpeen mukaan yksiköissä ja koulutusohjelmissa.  mTuutori ei tule korvaamaan F2F ohjausta, vaan on uusi mahdollisuus ja uusi väline opiskelijan ohjaukseen.

Projektista tulemme tuottamaan etätuutorointiprosessin, jossa pohdimme koko opiskelijan opiskelupolun eri vaiheet ja milloin ja millaista ohjausta opiskelija tarvitsee. Etätuutorointiprosessi on kuitenkin yleinen prosessikuvaus ja sen lisäksi on tärkeää että jokaisessa koulutusohjelmassa tullaan tekemään kokonaissuunnitelma opiskelijan ohjaukseen. Näin vältetään liiallista pommitusta ja ohjaus on oikein suunnattua, oikea- aikaista ja tarpeen mukaista.

Etätuutorointiprosessin on työstänyt Savonia-ammattikorkeakoulun, Kuopion Muotoiluakatemian opiskelija. Myös saamme kaksi opinnäytetyötä projektin aikana:  toinen Savonia- ammattikorkeakoulusta Kuopion Muotoiluakatemiasta  sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta.

Tuotamme myös julkaisun projektista, jossa tulemme käsittelemään projektia eri pilotoivien opettajien, tutkijan sekä Mobiiliyrityksen näkökulmasta.

Anna-Leena

Mainokset

Posted in Yleinen | Leave a Comment »